Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đại hội CBCNVC|Tin Nghia Corp - Tín Nghĩa

Tin tức & Sự kiện

Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đại hội CBCNVC
(12/04/11)

Ngày 25/02, 130 đại biểu đại diện cho 320 CBC- NVC toàn công ty đã tham dự Đại hội Đại biểu CNVC năm 2011. Tại Đại hội, anh Huỳnh Văn Lâm – GĐ Công ty TNHH KDXD Tín Nghĩa đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng kinh doanh 2011. PGĐ, CTCĐ Nguyễn Thị Thủy báo cáo kết quả ĐHC- NVC - LĐ năm 2011 tại các đơn vị, Phòng nghiệp vụ Công ty và những ý kiến đóng góp của CNVC – LĐ qua ĐHCNVC cấp cơ sở. Tại đại hội, nhiều ý kiến đóng góp đã được nêu ra nhằm nâng cao năng lực kinh doanh, hoạt động hiệu quả hơn. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch mục tiêu về doanh thu, sản lượng và lợi nhuận được giao. Theo đó, mỗi CNVC trong công ty phải luôn tuân thủ đúng nội quy lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng công ty không ngừng phát triển. Đề nghị tất cả các cán bộ nhân viên thực hiện công tác tiếp thị các mặt hàng xăng dầu, gas, VLXD đến người thân, gia đình, bạn bè… để đẩy mạnh sản lượng bán ra của toàn công ty. Ngoài mặt hàng chủ lực của công ty là xăng dầu, nên nghiên cứu phát triển kinh doanh thêm một số hàng hoá dịch vụ khác có khả năng phù hợp với điều kiện hoạt động sẵn có của đơn vị. Nên xây dựng thương hiệu gas Tín Nghĩa nếu có đủ điều kiện vì khách hàng hiện đang tin tưởng xăng dầu Tín Nghĩa.